Les possibilitats d’utilització de drones amb fins empresarials són innombrables.

Avui dia el seu ús s’està generalitzat en diferents àmbits: treballs de seguretat i emergències, inspeccions de xarxes elèctriques, topografia i fotogrametria, enginyeria, agricultura de precisió, seguiments d’obra, audiovisuals, etc.

L’estalvi de temps i cost que possibilita realitzar treballs amb aquest tipus d’equips és el millor reclam per a diversos sectors, que veuen reduïts enormement els seus pressupostos en treballs executats, fins a la data, amb helicòpters, avionetes o mitjans convencionals.

La possibilitat de realitzar vols en condicions meteorològiques adverses, en interiors i sense necessitat de pistes d’enlairament o aterratge, són altres dels avantatges que aporta l’ús de drones a el sector.

Hiperion és la seva solució professional basada en aquesta nova tecnologia.

 

Serveis

Inspecciones técnicas

Hoy en día los servicios profesionales con drones se encuentran en auge en el campo de las inspecciones, ya que el uso de aeronaves no tripuladas consigue reducir coste y tiempo, así como la peligrosidad laboral para los trabajadores.
 

Audiovisuales

¿Tienes un proyecto audiovisual?¿Requiere de tomas en dron? ¡Somos tu solución! Ponemos a tu disposición nuestros drones y pilotos profesionales para hacerlo realidad
 

Seguridad

Trabajos de seguridad (Policía, Guardia Civil) y emergencias (salvamento, incendios, búsqueda y localización, coordinación de equipos, etc.)
 
Tots els nostres serveis